Search This Blog

Monday, December 28, 2009

Bab 3 : ORGANISASI BUKAN BERMOTIFKAN UNTUNG DAN ORGANISASI BUKAN KERAJAAN

BAB 3 : ORGANISASI BUKAN BERMOTIFKAN UNTUNG DAN ORGANISASI BUKAN KERAJAAN.

1.0 Definisi
Organisasi bukan bermotifkan untung ialah organisasi yang ditubuhkan selain organisasi perniagaan. Merangkumi persatuan, kelab dan pertubuhan.

Tujuan utama ialah menjaga kebajikan ahli.

2.0 Prinsip-Prinsip Organisasi Bukan Bermotifkan Untung.
1. Keanggotaan secara suka rela
- tiada sebarang sekatan dan paksaan.
- tidak boleh menghalang mana-mana ahli untuk berhenti.

2. Pengurusan secara demokrasi
- bebas mamilih dan memberi pandapat.
- setiap ahli mempunyai satu undi sahaja.

3. Faedah bersama.
- menjalan kegiatan berdasarkan prinsip faedah bersama.

4. Faedah kebajikan dan keahlian.
- mempunyai hak bersuara melalui pertubuhan.

2.3 Jenis-Jenis Dan Aktiviti Organisasi Bukan Bermotifkan Untung.
1. Organisasi belia.
2. Organisasi kebajikan.
3. Organisasi pendidikan.
4. Organisasi kebudayaan.
5. Organisasi kesukanan.
6. Organisasi pekerjaan.
7. Organisasi social dan rekreasi.
8. Organisasi keagamaan.
9. Organasasi wanita.

2.4 Penubuhan Organisasi Bukan Bermotifkan Untung.

1. Pendaftaran
- dibuat di pejabat pendaftaran.
- ditandatangani oleh 2 org ahli yang memegang jawatan penting dlm organisasi
- dokumen pendaftaran ialah borang pemohon, senarai ahli jawatan kuasa,penaja,salinan undang-undang kecil dan rekod minit mesyuarat penubuhan.

2. Mesyuarat Penubuhan
1. Dihadiri tidak kurang 7 org ahli organisasi.
2 .Ahli-ahli mesti terdiri drpd individu yg berminat dlm sesuatu bidang berkaitan.
3. Menetapkan mengenai tujuan penubuhan, nama dan alamat organisasi yg ingin didaftarkan.
4. Ahli jawatan kuasa kerja akn di lantik utk
- menguruskan pendaftaran
- menyedia serta meluluskan undang-undang kecil yg ingin didaftarkan.



3. Kelulusan.
1. Tidak dibenarkan menjalankan sebarang aktiviti sehingga pemohon berdaftar diluluskan.
2. Pendaftar petubuhan akn mengeluarkan sijil perakuan sebagai bukti pengesahan penubuhan organisasi tersebut.

2.5 Organisasi bermotif untung Vs organisasi bukan bermotif untung

Ciri Organisasi Bermotifkan Untung Organisasi Bukan Bermotifkan Untung
1. Kawalan Ditubuhkan dibawah Akta Syarikat 1965 atau Akta Perniagaan berkaitan.

Dasar pengurusan ditentukan olh lembaga pengarah yg di pilih semasa mesyuarat agong tahunan dan jumlah undi bergantung pd jumlah unit saham yg di miliki. Ditubuhkan di bwh Akta Pertubuhan 1966.

Pucuk pimpinan di pilih olh ahli-ahli yang mempuyai hak mengundi yang sama.
2. Pengurusan Kewangan Sumber kewangan diperoleh drpd keuntungan perniagaan,penerbitan ekuiti dan pinjaman.Penyata kewangan yg penting ialah penyata pendapatan,penyata aliran dana dan kunci kira-kira. Sumber kewangan di peroleh drpd kutipan yuran keahlian,derma dan hadiah yg disumbangkan olh pihak tertentu. Perbelanjaan dilibatkan bg memastikan aktiviti-aktiviti organisasi berjalan dgn licin.Penyata kewangan yg penting ialah penyata penerimaan dan pembayaran tunai.
3. Pengurusan pemasaran aktiviti utama memperkenal dan mengagihkan keluaran kpd pengguna sasaran bg memenuhi kepuasan pengguna. Bertumpu pd aktiviti utk meningkatkan bilangan dan mencari penaja yg mampu memberi sumbangan kewangan kpd organisasi.

Bab 3 : Koperasi

KOPERASI

A. Definisi

- Badan atau pertubuhan yang dibentuk bersama oleh sekumpulan inidividu
- Untuk mengalakkan kepentingan sosial dan ekonomi ahli-ahlinya mengikut prinsip-prinsip kerjasama
- Perlu didaftarkan dengan Ketua Pendaftar Koperasi di Jabatan Pembangunan Koperasi

B. Peranan

- Untuk memajukan kepentingan ekonomi ahli-ahlinya
- Faedah yang dinikmati secara tidak langsung akan dapat memperbaiki dan meningkatkan kualiti hidup ahli-ahli kerana perkhidmatan atau barangan yang diperoleh melalui koperasi adalah berkualiti dan pada harga yang berpatutan
- Menggalakkan kerjasama dikalangan ahli-ahlinya
- Sebagai agen perpaduan dalam masyarakat dan antara ahli apabila dapat menjalinkan hubungan yang lebih akrab dan bertoleransi
- Koperasi bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial dan ekonomi dengan penghapusan eksploitasi dan penindasan terhadap anggota masyarakat yang lemah. Oleh itu,gabungan ahli-ahli masyarakat akan menjadikan mereka satu kumpulan yang kuat dan mempunyai suara yang diiktiraf
- Koperasi juga membantu usaha kerajaan dalam pembangunan negara.Taraf kehidupan masyarakat akan baik dan peningkatan dalam kualiti hidup mereka dengan sendirinya akan mempercepatkan pembangunan negara

C. Prinsip-prinsip Koperasi

1. Keanggotaan secara terbuka dan sukarela

- Keahlian hendaklah secara sukarela dan terbuka tanpa sebarang sekatan atau diskriminasi dari segi sosial,politik atau agama

2. Pengurusan secara demokrasi

- Koperasi ialah pertubuhan yang bersifat demokrasi.Hal-ehwal sesebuah koperasi hendaklah ditadbirkan oleh mereka yang dipilih atau dilantik dengan cara yang dipersetujui oleh ahli-ahli koperasi berkenaan.
- Bagi koperasi asas,ahli-ahli mempunyai hak mengundi yang sama (iaitu satu undi bagi setiap orang ahli) dan mereka turut serta membuat keputusan-keputusan yang berkaitan dengan koperasi mereka.
- Bagi koperasi atasan dan menengah,pentadbirannya hendaklah dijalankan berasaskan demokrasi dalam bentuk yang bersesuaian.

3. Faedah atau pulangan atas modal yang terhad

- Modal saham yang disumbangkan oleh ahli hendaklah menerima satu kadar faedah atau pulangan yang terhad,jika ada.
- Sebagai contoh di Malaysia,tanpa kebenaran Ketua Pendaftar Koperasi,faedah atau dividen tidak melebihi 10% (6% bagi koperasi kredit dan bank) boleh diberi.Ini untuk mengelakkan individu menggunakan koperasi sebagai tempat untuk mencari keuntungan pelaburan.
- Keutamaan koperasi adalah untuk memberi perkhidmatan kepada ahli dan bukan keuntungan semata-mata.

4. Pembahagian lebihan yang saksama

- Segala keuntungan yang diperolehi hasil daripada aktiviti-aktiviti ekonomi yang dijalankan oleh sesebuah koperasi adalah kepunyaan ahli-ahli koperasi itu dan seharusnya dibahagikan dengan adil tanpa mana-mana ahli mandapat laba yang melampau berbanding ahli-ahli yang lain.

5. Galakan kepada Pendidikan koperasi

- Koperasi perlu membuat peruntukan untuk pendidikan untuk meningkatkan kesedaran ahli-ahlinya,kakitangan dan masyarakat umum mengenai prinsip-prinsip dan teknik-teknik koperasi,baik dari segi ekonomi mahupun demokrassi.
- Selain meningkatkan kemahiran diri sendiri,pendidikan memainkan peranan yang lebih berkesan kepada ahli biasa ataupun ahli lembaga koperasi.

6. Kerjasama aktif sesama koperasi yang berdaftar

- Semua pertubuhan koperasi sepatutnya bekerjasama dengan lebih aktif lagi dalam semua cara yang praktik dengan koperasi-koperasi lain di peringkat tempatan,kebangsaan dan antarabangsa.
- Dapat memperluas dam memperkukuhkan semangat saling membantu dan seterusnya kerjasama ini akan mempunyai kesan positif terhadap sistem ekonomi secara keseluruhan.



D. Bentuk Pertubuhan Koperasi


KOPERASI KEANGGOTAAN MATLAMAT KEAHLIAN
Koperasi Asas -Individu atau
perseorangan -Meningkatkan
kepentingan ekonomi ahli-ahlinya mengikut prinsip koperasi -minimum 100
orang
Koperasi Menengah -Ahli-ahli koperasi -Memudahkan operasi koperasi- koperasi yang menjadi ahli -Minimum, 2 koperasi asas
Koperasi Atasan atau Induk -Koperasi menengah shja atau koperasi menengah dan koperasi asas -Contoh, Angkatan Koperasi Kebangsaan -Sekurang-kurangnya 2 koperasi menengah


E. Jenis dan Aktiviti Koperasi


JENIS AKTIVITI UTAMA CONTOH
Koperasi Kredit dan Bank Menyediakan kemudahan kredit, penerimaan deposit dan perkhidmatan perbankan lain dengan kadar yang lebih baik kepada ahli berbanding bukan ahli Bank Kerjasama Rakyat Malaysia

Koperasi Pengguna Membekalkan barangan dan perkhidmatan yang bermutu melalui kedai-kedai runcit,pasar mini,pasar raya,stesen minyak, kedai alat elektrik dan pelbagai kedai lain Koperasi Kedai Buku Universiti Malaya Bhd.,
Koperasi Pegawai- pegawai Melayu Malaysia
(MOCCIS)
Koperasi Perumahan Memajukan projek perumahan bagi memenuhi permintaan ahli-ahli untuk mendapatkan rumah sendiri yang selesa dengan harga berpatutan.Kebanyakkan projek- projek ini tertumpu kepada rumah- rumah kos rendah dan sederhana Koperasi Perumahan Guru- guru Melayu Perlis, Koperasi Perumahan Melayu Kinta Bhd.

Koperasi Industri Kampung Mempergiat dan memusatkan usaha-usaha kraf tangan dan industri kampung yang mempergunakan tanah liat,buluh,rotan,mengkuang dan sebagainya untuk menambahkan pendapatan ahli-ahlinya Koperasi Industri Kampung Morak Bhd.,Tumpat, Kelantan
Koperasi Pembangunan Tanah Membangunkan tanah-tanah yang luas dengan projek pertanian dan mengusahakan penanaman untuk jualan bagi tanaman-tanaman utama seperti getah,koko dan kelapa sawit Koperasi Pekebun Kecil Daerah Padang Terap, Kuala Nerang,Kedah. Koperasi Permodalan Felda Bhd.
Koperasi Insurans Menjalankan kegiatan insurans kepada ahli-ahlinya.Pada masa ini, Malaysian Co-operative Insurans Society (MCIS) adalah satu-satunya koperasi berdaftar dalam sektor insurans Koperasi Insurans Malaysia Bhd.(MCIS), Petaling Jaya, Selangor
Koperasi Kenderaan Pengangkutan Menyediakan perkhidmatan pengangkutan kepada anggota-anggotanya.Kebanyakan daripada mereka adalah dirancangan pembangunan tanah seperti FELDA,RISDA dan FELCRA yang menjalankan aktiviti seperti mengangkut hasil-hasil pertanian ke kilang-kilang pemprosesan. Selain itu,ada juga yang menyediakan perkhidmatan pengangkutan awam seperti bas dan teksi,serta pengangkutan komersial Koperasi Pengangkutan Kedah Utara,Alor Setar, Kedah

F. Pengagihan Untung Bersih dan Sahan Bonus

1. Mengikut Akta Koperasi 1948,sebanyak 25% daripada keuntungan hendaklah dimasukkan ke dalam Kumpula Rizab Wang Berkanun,Akaun Amanah Kumpulan Wang Pelajaran dan ANGKASA.75% yang tinggal adalah untuk kegunaan lain sebagaiman yang diperuntukkan dalam akta.Ini termasuk pembayaran dividen untuk ahli.
2. Pembayaran dividen ini mestilah tidak melebihi 10% atas saham kecuali bagi koperasi kredit dan bank yang mempunyai had maksimum 6%.Sekiranya mana-mana koperasi yang hendak mengeluarkan dividen melebihi had yang telah ditetapkan,kebenaran daripada Ketua Pendaftar Koperasi perlu diperolehi.
3. Saham bonus boleh dikeluarkan kepada ahli-ahlinya dengan syarat ianya adalah daripada keuntungan penjualan tanah atau bangunan,atau penilaian semula tanah atau bangunan yang dimiliki.Sekiranya terbitan saham bonus tersebut adalah hasil penilaian semula aset tetap,persetujuan daripada Ketua Pendaftar Koperasi adalah diperlukan bagi tujuan penilaian semula.


G. Penubuhan dan Pendaftar Koperasi

1. Sekumpulan individu yang berminat menubuhkan koperasi perlu membuat permohonan kepada Pengarah Jabatan Pembangunan Koperasi (JPK) melalui pejabat JPK wilayah atau daerah.
2. Setelah mendapatkan kelulusan daripada JPK,sebuah Jawatankuasa Penaja terdiri daripada sekurang-kurangnya 10 orang dibentuk untuk melaksanakan tugas-tugas awalan seperti berikut:

(a) Menentukan jenis koperasi yang hendak ditubuhkan
(b) Menyediakan aturan-aturan kegiatan utama dan kegiatan-kegiatan lain yang termasuk dalam objektif penubuhan koperasi berkenaan.
(c) Menggubal undang-undang kecil dengan berpandukan undang-undang kecil seragam yang disediakan oleh JPK
(d) Mendaftarkan bakal anggota dalam satu daftar dengan memasukkan butiran peribadi ahli.Jawatankuasa Penaja ini perlu memastikan terdapat tidak kurang daripada 100 orang yang berdaftar sebelum mesyuarat agung permulaan boleh diadakan.

3. Mesyuarat agung penubuhan diadakan bagi mendapatkan ketetapan dari bakal ahli untuk menubuhkan koperasi serta menerima undang-undang kecil dan memilih anggota Lembaga Koperasi.Biasanya,seorang pegawai dari JPK akan hadir untuk memberi penerangan mengenai hak dan tanggungjawab ahli serta aktiviti koperasi secara am.
4. Dokumen pendaftaran diserahkan kepada Ketua Pendaftar tidak lewat daripada tujuh hari selepas mesyuarat agung permulaan diadakan.Antara dokumen yang perlu disediakan termasuk perkara berikut::

(a) Borang permohonan pendaftaran yang telah ditandatangani oleh sepuluh orang ahli Jawatankuasa Penaja.
(b) Tiga naskhah undang-undang kecil koperasi yang memohon pendaftaran.
(c) Minit mesyuarat agung permulaan yang ditandatangani sekurang-kurangnya lima puluh orang yang hadir.

5. Setelah koperasi didaftarkan,satu sijil perakuan akan dikeluarkan oleh Ketua Pendaftar sebagai pengiktirafan dan bukti yang sah mengenai pendaftarannya.Ini bererti koperasi tersebut telah menjadi sebuah entiti yang mempunyai hak-hak dan liabilitinya yang tersendiri.



H. Jabatan Pembangunan Koperasi (JPK)

1. JPK adalah sebuah jabatan kerajaan yang ditubuhkan pada tahun 1922 bagi memajukan gerakan koperasi adalah seperti berikut:

(a) Mendaftar dan membatalkan pendaftaran koperasi-koperasi dan memastikan bahawa koperasi-koperasi berfungsi mengikut peruntukan-peruntukan Akta Koperasi 1948 pindaan 1995.
(b) Mewujudkan persekitaran yang sihat untuk pembangunan koperasi dengan memberi bantuan seperti subsidi,geran pembangunan dan pinjaman dengan kadar faedah yang rendah selain khidmat nasihat dan perundingan.
(c) Membantu koperasi meningkatkan kecekapan melalui latihan dan pendidikan kepada anggota lembaga,anggota biasa dan orang awam dengan menganjurkan kursus,bengkel dan seminar,serta edaran bahan penerbitan seperti buku panduan,majalah dan risalah
(d) Bekerjasama dengan jabatan / agensi kerajaan lain serta badan-badan koperasi seperti Maktab Kerjasama,ANGKASA dan sebagainya dalam membangun,membimbing,mendidik dan melatih mereka yang terlibat dengan gerakan koperasi
(e) Menasihati Menteri tentang apa-apa perkara yang berhubung dengan koperasi


I. Maktab Kerjasama Malaysia (MKM)

1. MKM adalah sebuah institusi pengajian dalam bidang koperasi yang telah ditubuhkan pada 1956.Kini,MKM telah diperbadankan sebagai sebuah badan yang diletakkan di bawah Kementerian Tanah dan Pembangunan Koperasi.Antara peranan MKM dalam pembangunan koperasi adalah seperti berikut:

(a) Mengadakan kursus dalam pengajian koperasi dan memberi diploma bagi kursus-kursus yang sesuai kepada koperasi-koperasi di negara ini dan juga dirantau Asia Pasifik.Ahli-ahli koperasi yang mengikuti kursus-kursus yang ditawarkan oleh MKM akan dapat menggunakan pengetahuan yang diperolehi bagi meningkatkan prestasi sesebuah koperasi
(b) Menyebarkan maklumat mengenai koperasi atau perkara yang berhubung dengannya malalui bahan-bahan bercetak seperti buku,majalah dan risalah
(c) Menjalankan penyelidikan dan memberi khidmat nasihat kepada koperasi


J. Angkatan Koperasi Kebangsaan Malaysia (ANGKASA)

1. ANGKASA ialah koperasi peringkat tinggi atau koperasi induk yang membuka keahliannya kepada koperasi-koperasi sahaja.Antara peranan ANGKASA dalam pembangunan koperasi adalah seperti berikut:

(a) Menerapkan budaya koperasi ke dalam kehidupan masyarakat melalui pendidikan dan publisiti.ANGKASA menerbitkan laporan-laporan dan berita-berita semasa berkaitan pergerakan koperasi di Malaysia.
(b) Membantu koperasi meningkatkan kecekapan pengurusan melalui peranannya sebagai sumber rujukan.Apabila terdapat masalah berkaitan perjalanan koperasi,ANGKASA menjadi tempat rujukan untuk koperasi mendapatkan pandangan,tunjuk ajar,garis panduan dan sebagainya.
(c) Menggalakkan pembangunan koperasi dengan menjadi organisasi induk yang menyatupadukan tenaga serta meningkatkan kerjasama sesama ahli koperasi.ANGKASA merupakan pusat hubungan diantara satu koperasi dengan koperasi lain.
(d) Bekerjasama dengan kerajaan untuk mencapai pembangunan ekonomi negara dan penstrukturan semula masyarakat.Selain itu,ANGKASA juga mewakili pergerakan koperasi diperingkat kebangsaan dan antarabangsa dalam perkara yang berkaitan dengan pergerakan koperasi.
(e) Memainkan peranan yang aktif dimana sesuai,dalam pergerakan negara dalam bidang perindustrian dan perdagangan,bekerjasama dengan pihak swasta dengan cara yang memanfaatkan kedua-dua pihak tanpa mengorbankan identiti dan prinsip-prinsip koperasi.

K. Perbandingan Koperasi dengan Organisasi Bermotifkan Untung

Pergerakan Koperasi dan Organisasi Bermotifkan Untung

KOPERASI ORGANISASI BERMOTIFKAN UNTUNG
Kawalan Undang-undang Akta Koperasi 1948 menggariskan perjalanan koperasi dengan Ketua Pendaftar Koperasi memastikan peraturan dipatuhi. Akta Syarikat 1965 merupakan akta utama sebagai panduan dalam menjalankan perniagaan. Banyak akta lain yang berkaitan juga mempengaruhi pengurusan perniagaan tersebut. Bagaimanapun,Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) tidak mempunyai kawalan secara langsung ke atas perjalanan organisasi ini.
Kawalan Pengurusan Lembaga Pengarah Koperasi ditentukan berdasarkan kepada pemilihan hati yang mempunyai satu undi seorang tanpa mengambil kira jumlah saham yang dimiliki. Pengurusan sebuah syarikat ditentukan oleh Lembaga Pengarah Syarikat yang dipilih berdasarkan undi dalam mesyuarat agung.Bagaimanapun, pemilihan adalah berdasarkan undi yang mana hak mengundi bergantung kepada bilangan saham yang dimiliki.
Pengurusan Pengurusan kewangan koperasi digariskan mengikut akta dan dikuatkuasakan oleh Ketua Pendaftar Koperasi. Pengurusan kewangan organisasi bermotifkan keuntungan mempunyai kebebasan bagaimana wang perlu dibelanjakan dan bagaimana sumber diperolehi.
Modal Saham Tiada had dalam modal saham dan boleh ditambah dari semasa ke semasa. Had modal dibenarkan telah ditetapkan ketika pendaftaran. Sekiranya had tersebut telah dicapai,tiada saham baru yang boleh diterbitkan.
Pembayaran Dividen Tidak lebih 6% bagi koperasi kredit dan 10% bagi koperasi lain,kecuali mendapatkan kebenaran daripada Ketua Pendaftar Koperasi. Tiada had dan bergantung kepada prestasi syarikat.Bagaimanapun, Lembaga Pengarah akan memutuskan sama ada dividen boleh dikeluarkan atau tidak.
Pengurusan Pemasaran Lebih tertumpu kepada pemasaran keahlian koperasi berkenaan. Lebih tertumpu kepada barangan dan perkhidmatan yang ditawarkan.


Kawalan Undang-undang
1. Bagi mengawal perjalanan koperasi,Akta Koperasi telah menggariskan segala peraturan yang berkaitan dengan koperasi. Ketua Pendaftar Koperasi adalah bertanggungjawab untuk mengawal dan memastikan penguatkuasaan undang-undang tersebut.

2. Bagi organisasi bermotifkan untung,akta utama yang berkaitan adalah Akta Syarikat 1965 manakala Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) pula mengawasi perjalanan syarikat supaya peruntukan dalam akta dipatuhi.

Kawalan Pengurusan
1. Hak mengundi bagi ahli koperasi satu undi setiap ahli tanpa mengambil kira bilangan unit saham.Berbeza dengan syarikat,jumlah pemilikan saham menentukan kawalan atau penguasaan ke atas pengurusan.

2. Ini tidak berlaku bagi koperasi yang berprinsipkan 1 undi bagi setiap ahli.Walaupun seseorang ahli itu mempunyai lebih dari satu saham,beliau memiliki satu hak mengundi sahaja.

Pengurusan Kewangan
1. Pengurusan kewangan bagi koperasi adalah lebih terbatas berbanding syarikat perniagaan.Penggunaan wang dalam mana-mana pelaburan perlu mengikut garisan panduan yang disediakan dalam Akta Koperasi.Ketua Pendaftar Koperasi mempunyai pengaruh dalam menentukan jenis pelaburan yang boleh diceburi oleh koperasi.
2. Ini berbeza dengan syarikat di mana penggunaan dana lebih banyak ditentukan oleh lembaga pengarah dab tidak tertakluk kepada kelulusan SSM.





Modal Saham

1. Bagi sebuah organisasi bermotif untung misalnya sebuah syarikat berhad,modal dibenarkan adalah terhad.
2. Sebaliknya,koperasi tiada had dalam modal saham atau caruman saham sesebuah koperasi.Ini adalah untuk memberi peluang kepada individu yang berminat untuk menyertai koperasi berkenaan.

Dividen
1. Pembayaran dividen bagi koperasi tidak boleh melebihi 6% bagi koperasi kredit dan 10% bagi koperasi lain tanpa kebenaran Ketua Pendaftar Koperasi.
2. Syarikat tidak mempunyai had dalam pembayaran dividen kepada pemegang saham.Jumlah dividen bergantung kepada keuntungan yang diperolehi syarikat yang tertakluk kepada Lembaga Pengarah syarikat.

Pengurusan Pemasaran
1. Bagi koperasi,kebanyakan orang yang melanggani perniagaan yang dijalankannya terdiri daripada ahli-ahli koperasi sendiri.Barangan dan perkhidmatan yang ditawarkan oleh koperasi tersebut diketahui oleh ahli-ahlinya.Dengan itu,pemasaran barangan dan perkhidmatannya tidak begitu diberi perhatian berbanding organisasi bermotifkan untung. Apa yang dititikberatkan adalah memasarkan keahlian koperasi,iaitu usaha koperasi untuk menambahkan ahlinya.
2. Bagi organisasi bermotifkan keuntungan,pemasaran barangan dan perkhidmatannya adalah diutamakan.Mereka mementingkan barangan dan perkhidmatan mereka terjual sebanyak mungkin untuk menjanakan keuntungan semaksimum mungkin.

Esei Keusahawanan (Tempat Keempat peringkat daerah)

JELASKAN SUMBANGAN USAHAWAN DESA TERHADAP INDUSTRI PELANCONGAN NEGARA





Usahawan didefinisikan sebagai pengusaha iaitu orang yang mengusahakan sesuatu perusahaan. Desa pula bermaksud kampung iaitu kawasan luar kota. Ini dapat disimpulkan bahawa usahawan desa membawa maksud individu di kawasan kampung yang berupaya mengenal pasti peluang-peluang perniagaan, menghasilkan idea-idea perniagaan, memperkenalkan sesuatu yang baru dan melakukan inovasi. Pelancongan negara merupakan aktiviti melawat sambil melihat-lihat sesuatu tempat di dalam negara tersebut sama ada mereka datang dari dalam atau luar negara secara individu, berpasangan atau berkumpulan.

Tidak dinafikan bahawa usahawan desa mempunyai banyak sumbangan terhadap pelancongan negara. Antaranya ialah dapat meningkatkan taraf hidup penduduk kawasan sekitar. Penduduk dapat menjalankan perniagaan secara kecil-kecilan , dengan cara ini pendapatan penduduk dapat dijana dengan lebih lumayan. Ini disebabkan oleh kawasan pelancongan merupakan kawasan yang menjadi tumpuan pelancong dalam atau luar negara. Pelbagai peluang pekerjaan juga dapat ditawarkan seperti pengusaha “chalet”, pemandu pelancong, pengusaha “homestay” dan sebagainya. Secara tidak langsung, kadar pengangguran dalam kalangan penduduk akan berkurangan. Dengan itu, ekonomi negara akan dapat ditingkatkan ke tahap yang lebih baik. Tegasnya, usahawan desa dapat membantu mengurangkan kadar pengangguran negara dan meningkatkan pendapatan penduduk desa.
Usahawan desa juga mampu memajukan industri hiliran yang dapat menjual produk yang berasaskan hasil daripada pertanian dan haiwan. Perusahaan yang diusahakan mampu mendatangkan pendapatan yang lumayan khususnya kepada penduduk desa. Selaras dengan kempen “Cita rasa Malaysia untuk dunia” yang dilancarkan oleh kerajaan mampu menarik lebih ramai pelancong asing dan tempatan untuk datang ke kawasan tersebut bagi mendapatkan produk-produk yang dijual oleh usahawan desa. Kempen yang dilancarkan bukan sahaja mampu meningkatkan produktiviti malah mampu meningkatkan sumber pendapatan usahawan desa. Tidak dapat dinafikan bahawa Industri Kecil dan Sederhana (IKS) dan industri pelancongan dapat dimajukan setanding dengan industri-industri lain yang terdapat di Malaysia.

Kadar pelaburan yang diterima daripada pelabur asing dan tempatan juga dapat ditingkatkan. Para pelabur dapat melihat prospek kemajuan dalam jangka masa panjang jika mereka melakukan pelaburan di kawasan tersebut seperti yang telah dilakukan di Desaru, Johor. Pelbagai kemajuan dan kemudahan telah dibangunkan seperti industri kraf tangan, perusahaan kereta sewa, perusahaan restoran berasaskan makanan laut yang dapat digunakan sebagai ranap petulang, ijuk penebal kepada golongan usahawan desa. Selain itu, mereka bertungkus lumus untuk mempromosikan kawasan pelancongan yang terdapat di tempat mereka. Mereka menggunakan pelbagai cara untuk mempromosikan kawasan pelancongan di tempat mereka seperti menggunakan media cetak, elektronik atau melalui bantuan kerajaan. Mereka percaya bahawa kemasukan para pelabur dapat membangunkan kawasan mereka dengan lebih maju kerana Malaysia memiliki kawasan pelancongan yang menarik untuk dilawati.

Tidak berwap nasi dingin untuk mengatakan bahawa usahawan desa tidak mengenal erti jemu untuk terus membawa industri pelancongan negara setaraf dengan industri pelancongan di negara asing. Kementerian Pelancongan bersama-sama Kementerian Penerangan, Komunikasi, Kesenian dan Kebudayaan telah berganding bahu untuk membawa industri pelancongan negara duduk sama rendah, berdiri sama tinggi dengan negara asing. Tidak dapat dinafikan lagi bahawa Malaysia semenangnya mempunyai kawasan pelancongan yang menarik, cantik serta udara yang nyaman. Disebabkan itu, kerajaan telah memperkenalkan agro-pelancongan agar dapat mempertingkat mutu pelancongan serta meningkatkan kadar kemasukan pelancong asing ke dalam negara. Tambahan itu, usahawan desa juga berusaha memajukan industri kraf tangan seperti batik dan songket sebagai identiti Malaysia yang kini semakin mendapat tempat di mata dunia kerana kehalusan seninya.

Diimbau berbunyi, dilihat bersua apabila kawasan pelancongan negara banyak terdapat di desa kerana faktor persekitaran dan alam semula jadinya. Faktor- faktor seperti ini telah menarik ramai pencinta alam untuk melancong ke Malaysia kerana terdapat banyak spesies flora dan fauna yang jarang ditemui. Atas inisiatif untuk memajukan industri pelancongan negara, kerajaan telah memperkenalkan Malaysia sebagai rumah kedua. Dengan itu, usahawan desa bertungkus lumus memperkenalkan
kawasan tersebut kepada umum agar sentiasa dikunjungi oleh peminat-peminatnya. Begitu juga dengan kebudayaan dan sejarah yang terdapat di Malaysia turut diperkenalkan oleh usahawan desa ini agar masyarakat asing akan dapat memahami dan mengetahui dengan lebih lanjut selain dapat menambah pengalaman, pengetahuan serta merasai sendiri kemakmuran yang dikecapi oleh negara Malaysia yang dapat hidup bersama-sama dengan mereka yang berlainan kaum, bangsa dan agama.

Natijahnya, inisiatif usahawan desa perlulah dihargai kerana mereka telah memberi banyak sumbangan besar dan bernilai untuk memajukan industri pelancongan negara tanpa disedari. Ini disebabkan oleh, mereka mengetahui bahawa industri ini mampu menjana pendapatan yang lumayan kepada negara. Oleh itu, usahawan desa sememangnya amat diperlukan untuk menjayakan dasar kerajaan yang telah diagendakan kerana tanpa mereka kejayaan yang telah dikecapi hari ini amat sukar untuk diperolehi.




-Nur Izzah 2009-

Keusahawanan

“Usahawan merupakan peneraju ekonomi Negara. Mereka memainkan peranan yang sangat penting terhadap pembangunan masyarakat dan negara. Sumbangan usahawan amat penting dalam usaha wewujudkan masyarakat yang makmur.”
Berdasarkan pernyataan di atas, huraikan sumbangan usahawan dari sudut mikro dan makro.





Usahawan merupakan peneraju ekonomi negara. Usahawan yang inovatif dan sanggup mengambil risiko akan menggabungkan faktor – faktor pengeluaran seperti tanah, buruh dan modal dengan berkesan untuk menghasilkan barang dan perkhidamatan. Manakala, keusahawanan pula ialah suatu proses tindakan kreatif manusia untuk membangunkan sesuatu yang baru. Kerajaan telah menekankan pembangunan keusahawanan kerana dapat memberi sumbangan ke arah usaha Kerajaan Malaysia untuk menyusun semula masyarakat. Tokoh usahawan Malaysia seperti Tan Sri Rozali Ismail dan Datuk T. Ananda Krishnan telah memainkan peranan penting dalam usaha mewujudkan masyarakat dan negara yang makmur. Oleh itu, sumbangan usahawan boleh dilihat dari sudut mikro dan makro.

Terdapat beberapa sumbangan usahawan dalam sudut mikro. Sumbangan usahawan dalam aspek ini ialah mereka dianggap sebagai sumber atau pencetus idea baru dalam pra-penubuhan, semasa dan selepas penubuhan firma. Idea yang dijana tidak semestinya asli, namun dapat menggalakkan penghasilan produk atau perkhidmatan yang baru. Penghasilan produk atau perkhidmatan baru ini dapat menambahkan nilai barangan atau perkhidmatan tersebut. Sebagai contoh, telefon bimbit berjenama Nokia hanya boleh membuat panggilan pada tahun 80-an. Apabila penyelidikan dan pembaharuan berlaku, telefon bimbit mempunyai fungsi yang berbagai seperti perkhidmatan pesanan ringkas (SMS), mendengar lagu, mengambil gambar dan sebagainya. Dengan ini, telefon bimbit mempunyai kegunaan baru dan bertambah nilai. Oleh hal yang demikian, sumbangan usahawan dalam menjana idea baru adalah sangat penting.

Selain itu, usahawan yang melihatkan masalah yang wujud sebagai peluang idea perniagaan juga mempunyai sumbangan. Dengan wujudnya peluang dan idea baru, usahawan akan melaksanakan perancangan. Perancangan mengenai struktur perniagaan, penyelidikan dan penghasilan produk atau perkhidmatan baru akan dijalankan. Misalnya, apabila berlaku jerebu yang menjejaskan kualiti udara dan sistem pernafasan, usahawan akan menyelidik dan menghasilkan topeng mulut bagi masyarakat. Dengan ini, topeng mulut merupakan produk baru hasil daripada masalah yang wujud di persekitaran selaras dengan perancangan yang teliti sebelum penghasilan produk baru. Oleh hal yang demikian, sumbangan usahawan mewujudkan peluang perniagaan baru dari sudut mikro tidak boleh dinafikan.

Sumbangan usahawan juga terdapat dalam bidang yang lebih luas iaitu dalam aspek makro. Usahawan telah memberikan sumbangan yang amat besar dan penting kepada masyarakat dan negara kita. Antara sumbangan usahawan ialah mewujudkan peluang pekerjaan. Usahawan biasanya terlibat dalam pelbagai bidang perniagaan, perkhidmatan, perindustrian dan sebagainya. Dengan ini, banyak peluang pekerjaan disediakan untuk masyarakat tempatan. Sebagai contoh, penubuhan HICOM dan syarikat penerbangan Air Asia telah menawarkan pelbagai jenis pekerjaan. Kewujudan peluang pekerjaan yang banyak dan mencukupi akan mengurangkan masalah pengangguran. Mengikut statistik, kadar pengangguran telah menurun dari 3.6% pada tahun 2000 kepada 3.4% pada tahun 2005. Secara tidak langsung juga, masalah sosial juga dapat dibanteras kerana mereka mempunyai pekerjaan dan kurang melakukan kegiatan yang tidak sihat.

Di samping itu, usahawan juga dapat menyumbang terhadap pembangunan ekonomi negara. Usahawan menjalankan pelbagai kegiatan ekonomi dan apabila sektor – sektor seperti perlombongan, pertanian dan perindustrian diaktifkan, ekonomi negara akan menjadi lebih mantap. Hal ini kerana sumber – sumber alam semula jadi akan diusahakan dan dapat merangsang ekonomi negara. Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK) juga akan mengalami pertumbuhan. Buktinya, kadar pertumbuhan KDNK telah melonjak dari 4.1% pada tahun 2002 kepada 7.1% pada tahun 2004. Dengan pertumbuhan yang memberangsangkan, kerajaan berupaya menyediakan pelbagai kemudahan infrastruktur seperti jalan raya bertar, klinik kesihatan dan lain – lain. Usahawan bukan sahaja dapat menyumbang dalam pembangunan negara, malah dapat membantu kerajaan dalam melaksanakan tanggungjawab sosialnya.

Sumbangan usahawan dari sudut makro yang lain ialah memenuhi keperluan dan menambahkan pilihan barangan dalam pasaran. Masyarakat kita mempunyai keperluan dan kehendak yang perlu dipenuhi. Usahawan akan menghasilkan produk atau perkhidmatan yang dapat memenuhi keperluan dan kehendak masyarakat. Usahawan telah menghasilkan pelbagai jenis barang keperluan asas seperti makanan, rumah, pakaian dan sebagainya dengan banyak variasi. Masyarakat akan mempunyai lebih banyak pilihan terhadap barangan asas. Barang mewah yang berteknologi tinggi dan berinovasi seperti kereta, komputer, televisyen dan kamera turut dihasilkan oleh usahawan yang kreatif. Oleh itu, usahawan dapat memenuhi keperluan dan juga memberi kepuasan yang maksimum kepada masyarakat.

Kesimpulannya, usahawan sememnagnya memberi sumbangan yang tidak ternilai kepada pembangunan dan kemajuan negara. Usahawan dari sudut mikro, telah menekankan hubungan antara usahawan dan penubuhan syarikat serta penghasilan produk. Dari aspek makro pula, sumbangan usahawan kepada kemajuan ekonomi dan negara adalah sangat besar. Usahawan yang berjaya seperti Dato Robert Kuok turut memberi inspirasi kepada usahawan muda yang lain untuk terus memberi sumbangan terhadap masyarakat dan negara serta menjadi peneraju ekonomi Malaysia pada masa depan.


-Tan Jing Wen 2009-

Saturday, December 26, 2009

Soalan Pengajian Perniagaan STPM 2004 (kertas 2)

http://www.box.net/shared/vrmyetkm1y

Soalan Pengajian Perniagaan STPM 2003 (kertas 2)

http://www.box.net/shared/4yea3p7bn5

Soalan Pengajian Perniagaan STPM 2002 (kertas 2)

http://www.scribd.com/doc/23102336

Soalan Pengajian Perniagaan STPM 2001 (kertas 2)

http://www.scribd.com/doc/23101923

Tajuk Perancangan (PERT,Carta gantt,TPM, Belanjawan)

http://www.box.net/shared/hm45cbfm8n

http://www.scribd.com/doc/23099239

rancangan perniagaan restoran

http://www.scribd.com/doc/23096417

rancangan perniagaan kedai dobi

http://www.scribd.com/doc/23096076

rancangan perniagaan salon kecantikan

http://www.scribd.com/doc/23095340

Formation of business policy

Formation of the business policy

The mission of the business is its most obvious purpose -- which may be, for example, to make soap.

The vision of the business reflects its aspirations and specifies its intended direction or future destination.The objectives of the business refers to the ends or activity at which a certain task is aimed.

The business's policy is a guide that stipulates rules, regulations and objectives, and may be used in the managers' decision-making. It must be flexible and easily interpreted and understood by all employees.

The business's strategy refers to the coordinated plan of action that it is going to take, as well as the resources that it will use, to realize its vision and long-term objectives. It is a guideline to managers, stipulating how they ought to allocate and utilize the factors of production to the business's advantage. Initially, it could help the managers decide on what type of business they want to form.

-faizal-

jadual waktu peperiksaan stpm 2009

http://www.scribd.com/doc/23056610

contoh soalan kajian kes

Soalan no 22. Perniagaan Mesra Berabad adalah sebuah organisasi perniagaan yang mengeluarkan produk makanan dalam tin di Jejawi, Perlis. Perniagaan ini berkembang maju ekoran daripada permintaan para pelanggan yang semakin meningkat. Pemiliknya Encik Rosli bercadang untuk meningkatkan kapasiti pengeluaran. Selaras dengan itu, beliau telah meminta Puan Mazni sebagai Pengurus Sumber Manusia perniagaan berkenaan untuk meneliti analisis kerja dan mengadakan temuduga untukmengambil pekerja baru.

a) Jelaskan lima kepentingan maklumat yang diperolehi daripada analisis kerja kepada Perniagaan Mesra Berabad. (10m)

b) Huraikan langkah-langkah yang terlibat dalam melaksanakan satu temuduga yang efektif. (12m)

c) Terangkan definisi dan objektif utama kawalan inventori dalam proses pengeluaran (3m)

hasil negara

http://www.scribd.com/doc/22798375

soalan percubaan 2009 pengajian perniagaan kertas 2 (perlis)

http://www.scribd.com/doc/22796675

soalan percubaan 2009 pengajian perniagaan kertas 1 (perlis)

http://www.scribd.com/doc/22796485

skema jawapan soalan percubaan 2009 pengajian perniagaan kertas 1 (negeri sembilan)

http://www.scribd.com/doc/22796424

soalan percubaan 2009 pengajian perniagaan kertas 2 (negeri sembilan)

http://www.scribd.com/doc/22796205

soalan percubaan 2009 pengajian perniagaan kertas 1 (negeri sembilan)

http://www.scribd.com/doc/22796082

contoh rancangan perniagaan

http://www.scribd.com/doc/22795904

Sukatan Pelajaran Pengajian Perniagaan STPM

http://www.scribd.com/doc/22795853

carta PERT

http://www.scribd.com/doc/23098545

http://www.box.net/shared/hm45cbfm8n

Soalan Pengajian Perniagaan STPM 1999 (kertas 2)

http://www.scribd.com/doc/23100522

Soalan Pengajian Perniagaan STPM 2000 (kertas 2)

http://www.box.net/shared/jek9nvph9t

Wednesday, November 25, 2009

Panduan Membina Hidup

http://www.box.net/shared/nxx79huqx0

Pengurusan Diri

http://www.box.net/shared/yvz234j0vi

Bahaya

http://www.box.net/shared/btyqeqpijj

Tips Untuk Ibu Bapa

http://www.box.net/shared/7ndzaenyar

Kecemerlangan

http://www.box.net/shared/ymqoomnndk

Kaunseling

http://www.box.net/shared/1czk6ef6hb

Pengurusan Am

http://www.box.net/shared/vn7dvol4oq

Preparation of Facilities in Recreational Park

PREPARATION OF FACILITIES IN RECREATIONAL PARK
Nowadays, most of the people are familiar with the recreational park whether it is from government or non-government sector. This is because they realized that recreational park is important in their life, therefore it is important to have good facilities in a recreational park. There are a lot of advantages by having a good facilities recreational park in neighborhood. These advantages included helping economic growth, enhancing family recreation opportunities, helping residents stay healthy, preserving natural areas, and making the city a better place to live.

In some places, economic growth is being fostered by the inmigration of retirees.
The retirees who perceive recreation or parks to have been important in their selection of a community appear to have different values and feel more attached to their new community than do those who do not perceive these services to have been important. The quality of recreation and park facilities in communities may be a significant factor which
pulls retirees to new communities. The retirees who engage in social and cultural activities and develop ties to their new communities are more likely to be satisfied with their community, their quality of life, and tend to stay in that community. Available recreation opportunities, including parks, are likely to be important to permanent and temporary (seasonal) retiree relocaters because of their significant contribution to quality-of-life. Retiree migrants tend to be active participating in vigorous activities (hiking,
jogging, skiing, tennis, biking, swimming) on a regular basis. Subsequently, the quality of the recreation and park facilities may play a substantial role in retaining relocaters. The opportunity to participate in recreational, social and cultural opportunities in a community may be critical to the community’s economic development efforts. If facilities are satisfactory, then relocaters are likely to stay in the community, and continue to contribute to the local economy. This information suggests that recreation professionals need to better understand the role recreation and park facilities have in retiree relocation.

The second benefit by having a well-equipped recreation park is enhancing the family recreation opportunities. The family members can spend their weekend in the recreation park. On the other hand, they won’t waste their time at house to watching the television or crack their head for thinking where they should go to spend their weekend time. Consequently, family relationship can be strengthening through the activities that provided by the relevant recreational park, for example some recreational park has organize some events such as ‘family day’. Through this event, all the family members can join in the activities which are very interesting and this also can foster the relationship between the family members.
Besides that, a recreational park also is important in helping the residents stay healthy. By having a recreational park in neighborhood, most of the residents will go there to enjoy the facilities and activities n the recreational park. A well-equipped recreational park is good for children too. A child has the right to fun, therefore some neuroscientists believe that playgrounds are a valuable benefit for developing children. Scientists at The Children's Institute for Research and Development emphasize how play experiences benefit the cognitive, social and emotional development in children. Children's games actually program the brain for language, art, math and science, as well as build interpersonal abilities and intelligence. Kinesthetics is the perception of movement through nerves in the muscles, tendons and joints. This process is enhanced with continued physical activity at an early age. A study reported that children who do not play develop brains that are 20% to 30% smaller than normal for their age.
A recreational park also can helps in preserving natural areas, and making the city a better place to live. Normally the recreational park is build in a natural areas,

In sum, recreational park has contributed a lot of advantages to the public. Therefore it is important for us to cherish it.

The Advantages and Disadvantages of Logging Issue

The Advantages and Disadvantages of Logging Issue

The world’s logging industry has destroyed more than five million hectare of lands every year. An example is logging activities in Sabah had caused serious forest destruction. There are positive and negative effects due to logging activities. The destruction of the ecosystem is related to uncontrolled logging. This is not only causing loss to the country but it also affect the flora and fauna. Besides that, the destruction of food chain, natural habitat and others form of ecology. Nature takes a long time for self regulation.
You may have read in the mass media of the concern often expressed both by scientists and environmentalists of the rate our country’s rainforests are disappearing through logging for land development. The indiscriminate cutting down of trees timber further aggravates the problem of soil erosion. What measures are we taking to preserve and conserve Malaysia’s forests so that this rich natural heritage will still be enjoyed by future Malaysians?
There are a few advantages of logging such as built many facilities like highway, fix the pipe and cable electric. Besides that, logging activities contribute to build furniture and houses. All this is due to man’s exploitation activities in for development. Large areas of forest have been cut down for housing, agricultural and commercial logging.
The disadvantages of logging activities for example have reduced the natural habitat of many species. Hence a number of animals can’t survive as the ecosystem has changed hence many have become extinct. Consequences of logging activities especially indiscriminate loggers can cause landslides, floods and many more.
Due to deforestation activities, large areas of forest are cleared indiscriminately for development and due to over logging, hence water catchments areas are destroyed.
In conclusion, the replanting programme must be done to ensure the growth of trees for future used. Presently, around 90 thousands hectares of commercial trees have been planted. Government and local authorities should impose strict rules and regulations for contractors and logging companies and impose hefty fines and jail-terms for offenders. Above all, implementation of all rules and regulation must be done totally.

Nilai Yang Perlu ada Pada Seorang Pemimpin

NILAI-NILAI PENTING YANG PERLU ADA PADA SEORANG PEMIMPIN



DEFINISI NILAI

Nilai adalah ditakrifkan sebagai kepercayaan yang mendorong seseorang atau institusi untuk bertindak mengikut pemilihan yang berasaskan nilai-nilai utama masyarakat. Selain itu ia juga disebut sebagai ilmu kebijaksanaan, keadilan dan iktidal (temperance ) merupakan nilai-nilai utama masyarakat.

DEFINISI PEMIMPIN
Pemimpin merupakan ketua atau peneraju dalam sesuatu institusi baik institusi yang besar mahu pun kecil di mana tedapat golongan yang dipimpin dibawahnya. Lazimnya pemimpin adalah seorang yang mempunyai tanggungjawab dalam mengurus dan mentadbir sesuatu organisasi dalam pelbagai hal. Pemimpin juga memainkan peranan yang penting dalam membawa sesuatu organisasi atau institusi mengikut hala tuju yang dikehendaki samada ianya sesuatu yang baik atau pun yang sebaliknya.
Pemimpin melihat organisasi dengan perspektif yang lebih luas, menilai kesannya serta berusaha untuk menggembelingkan pengaruh melalui kepelbagaian kemahiran, ilmu dan kepakaran supaya apa yang hendak dilakukan memperoleh kerestuan ramai. (Kotter: 1988)




NILAI – NILAI SEORANG PEMIMPIN YANG BAIK
Seorang pemimpin merupakan seorang yang menjadi ‘role model’ atau ikutan setiap orang ynag dipimpin. Sebagai orang yang telah dilantik sebagai pemimpin, secara automatiknya beliau akan berada pada hierarki yang paling tinggi dalam organisasi dan dipertanggungjawabkan untuk mentadbir, mengurus, melaksana, memantau dan memastikan setiap objektif bagi organisasi tersebut tercapai dengan jayanya. Namun, keberkesanan pentadbiran seseorang pemimpin adalah tertakluk kepada cara pelaksanaan atau cara kerja orang yang dipimpinnya. Dengan itu, untuk memastikan sesebuah organisasi bergerak dinamik, baik dari peringkat pentadbiran hingga ke akar umbi, sesorang pentadbir atau pemimpin harus mempunyai nilai-nilai yang tertentu atau pun kualiti kepimpinan yang hebat. “Kepimpinan Melalui Teladan”, slogan yang sering dilaungkan ini merupakan asas kepada suatu bentuk kepimpinan yang berkesan dan efektif.
Untuk menjadi seorang pemimpin yang baik, khususnya bagi seorang pegawai perkhidmatan awam yang telah dilantik menjadi seorang pemimpin,beberapa nilai-nilai kepimpinan atau kualiti kepimpinan perlu diimplementasikan serta diterap dalam melaksanakan tanggungjawab sebagai seorang pemimpin yang baik. Berikut merupakan beberapa nilai-nilai yang perlu ada sebagai peimpin yang baik:
i) Amanah dan Jujur
Sebagai seorang pemimpin yang baik, sikap amanah serta jujur perlu diterapkan agar pemimpin sentiasa dihormati oleh orang yang dipimpin. Sikap amanah dapat mengelak seorang pemimpin daripada melakukan penyelewengan dalam pentadbiran. Semua tugas pentadbiran dilaksanankan dengan baik tanpa berlaku apa-apa masalah.
ii) Ikhlas
Ikhlas membawa maksud tidak mengharapkan apa-apa ganjaran sampingan demi kepentingan sendiri. Sebagai pemimpin yang baik tujuan pentadbiran atau kepimpinan hanyalah untuk kebaikan semua yang terdapat atau tergolong dalam struktur pentadbiran atau organisasi yang dipimpin.
iii) Bertanggungjawab.
Nilai ini dapat menjamin seorang pemimpin itu menjalankan tanggungjawab kepimpinannya dengan telus. Sebagai seorang pemimpin yang bertanggunjawab juga, seorang pemimpin akan bertanggungjawab ke atas setiap tindak tanduk serta arahan yang dikeluarkan terhadap yang dipimpin. Baik buruk setiap akhiran daripada kepimpinan beliau harus diterima dengan terbuka.
iv) Bersih
Bersih di sini membawa maksud nilai murni seperti tidak tamak, tiada hasad dengki, khianat, dendam dan segala sifat negatif dalam melaksanakan tanggungjawab sebagai pemimpin. Selain dari kebersihan rohani yang disebut tadi, bersih dari aspek fizikal juga merupakan nilai yang perlu ada pada setiap pemimpin. Bersih juga membawa kepada pakaian, persekitaran mahu pun kepada pemilikan harta secara sah oleh seorang pemimpin itu.
v) Bekerjasama
Seperti yang kita sedia maklum, kerja yang bermutu adalah hasil daripada kerjasama yang baik. Sebagai seorang pemimpin, nilai kerjasama yang baik perlu ada dalam sanubari. Arahan tidak cuma dikeluarkan tetapi seorang pemimpin perlu bekerjasama dengan orang bawahan tanpa mengira peringkat. Dengan ini pemimpin akan disegani dan mudah untuk melaksanakan tugas sebagai pemimpin.
vi) Dedikasi / Tekun
Dedikasi dengan tugas kepimpinan tanpa mengira penat atau lelah. Sifat atau nilai ini akan menjamin seorang pemimpin akan terus istiqamah dan tanpa jemu memimpin sesuatu organisasi atau institusi ke arah kecemerlangan. Pepatah “Genggam bara api, biar sampai jadi abu”. Jika nilai ini tersemat pada setiap pemimpin, maka institusi tidak akan mengalami kegagalan.
vii) Sederhana
Kesederhanaan adalah satu nilai yang tak kurang penting dalam kepimpinan. Kesederhanaan membawa maksud antara lainnya menolak keterlaluan ataupun kekurangan dalam pucuk kepimpinan. Pemimpin yang ekstrem akan hanya membawa kepada kepincangan organisasi. Pengikut samada akan taksub atau pun menolak terus dasar kepimpinan yang diterajui sekiranya pemimpin mengamalkan nilai ekstrem. Kesederhanaan adalah nilai yang boleh diterapkan bukan shaja dalam bentuk melaksanakan tugas seharian tetapi dalam percakapan, arahan, pergaulan mahu pun pakaian.
viii) Berdisiplin
Nilai disiplin adalah suatu nilai yang amat sinonim dengan kepimpinan. Tunggak kejayaan sesebuah organisasi adalah terus menerus berlandaskan kepada disiplin,baik di peringkat rendah malah juga di peringkat tertinggi. Patuh dan mengamalkan secara berterusan segala arahan, peraturan dan ketetapan yang dikenakan oleh sesuatu organisasi. Perkara ini yang dinamakan disiplin dan pemimpin yang berdisiplin tidak akan lari dari perkara ini.
ix) Adil
Adil membawa maksud memberikan hak kepada yang berhak serta meletakkan sesuatu kena pada tempatnya. Pemimpin perlu ada nilai keadilan ini. Pemimpin seharusnya tidak pilih kasih atau pilih bulu dalam melaksanakan tanggungjawab sebagai ketua. Setiap yang dipimpin harus di beri hak sama rata tanpa mengira tahap atau perin kat. Nilai ini amat perlu dalam melaksanakan kepimpinan.
x) Bersyukur
Pemimpin yang rendah diri dan baik harus mempunyai nilai bersyukur iaitu menerima kesediaan dan rasa rendah diri untuk sebarang nikmat Allah dan sentiasa berterima kasih kepada-Nya. Bersyukur dan berterima kasih kepada yang dipimpin dan kepada orang lain yang memberi bantuan serta sumbangan dalam organisasi. Nilai bersyukur juga dapat menjadikan seorang pemimpin itu dapat melenyapkan rasa tidak puashati,keluh kesah dan marah apabila menghadapi masalah. Pemimpin yang bersyukur adalah pemimpin yang baik.
Sebagai kesimpulannya, itu di antara sifat-sifat atau nilai-nilai murni yang perlu ada dalam setiap pemimpin. Jika setiap pemimpin dapat mengimplementasikan setiap nilai yang di katakan tadi, maka akan lahirlah pemimpin yang disegani dan menjadi ikutan setiap insan. Tiada lagi berlakunya korupsi yang berleluasa di peringkat tinggi, sikap kroni atau pilih kasih dan sebagainya. Sesungguhnya setiap pemimpin perlu komited dengan tugas kepimpinan tanpa meninggalkan nilai-nilai yang baik dalam kepimpinan.

Dasar sains dan teknologi (my assignment)

DASAR SAINS, TEKNOLOGI DAN ALAM SEKITAR MALAYSIA

PENGENALAN
Dasar Sains dan Teknologi adalah suatu dasar yang digubal berdasarkan keperluan pembangunan negara pada masa kini. Kepesatan pembangunan teknologi memerlukan negara bersaing di era globalisasi. Seiringan dengan kemajuan ini, kerajaan juga tidak ketinggalan menyeimbangkan keperluan sains dan keperluan alam sekitar. Justeru itu, kepentingan alam sekitar juga dapat dipelihara dengan adanya suatu dasar lengkap yang telah digubal iaitu, Dasar Sains, Teknologi dan Alam Sekitar Malaysia.
Dasar Sains dan Teknologi (S&T) telah diumumkam pada April 1986 dan diperakui oleh Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP) sebagai tindakan pembangunan teknologi dan pembangunan perindustrian. Dasar ini bertujuan menggalakkan penggunaan Dasar Sains dan Teknologi sebagai satu alat untuk pembangunan ekonomi, membaiki kedudukan fizikal dan kesejahteraan rakyat serta untuk melindungi kedaulatan negara yang merupakan sebahagian daripada dasar pembangunan sosioekonomi negara.
Dasar sains dan teknologi negara memberi fokus kepada usaha-usaha meningkatkan keupayaan berdikari dalam bidang saintifik dan teknologi untuk membantu aktiviti ekonomi dengan cara mewujudkan suasana yang baik bagi menggalakkan penciptaan saintifik dan memperbaiki infrastruktur dalam bidang saintifik, pelajaran dan lain-lain lagi.
Selain itu, dasar ini juga diharap dapat mewujudkan masyarakat yang berdaya cipta dan berpandangan jauh yang mampu melakukan penyesuaian, pembaharuan dan meningkatkan pelaburan teknologi.

RASIONAL
Malaysia mesti mempunyai keupayaan untuk memaju dan menyelaraskan sumber-sumber sains dan teknologi yang ada dalam negara supaya mencapai hasrat menjadikan Malaysia masyarakat yang berasaskan sains dan teknologi yang progresif.
Rasionalnya, meningkatkan keupayaan sains dan teknologi berasaskan hasrat untuk membentuk suatu ekonomi yang cekap teknologinya, mampu melakukan penyesuaian, pembaharuan serta pelaburan yang berteknologi intensif, dan bergerak ke arah penggunaan teknologi yang canggih, mencapai alam sekitar yang bersih, selamat, sihat dan produktif untuk generasi kini dan masa depan. Begitu juga memelihara dan memulihara sumber asli dan warisan kebudayaan negara yang unik dengan penglibatan secara berkesan oleh semua pihak.

PERNYATAAN MASALAH
Dalam menghadapi dunia sains dan teknologi, kita menghadapi pelbagai masalah yang mengancam alam sekitar. Perkembangan sains dan teknologi banyak mempengaruhi sumber ekonomi Negara dan ia juga mendatangkan masalah dalam perubahan bentuk muka bumi. Antara masalah yang dihadapi dalam perkembangan sains dan teknologi ialah sumber tenaga pekerja yang bergantung kepada kepakaran asing. Contohnya, dengan permulaan pengeluaran kereta Proton pada awal tahun 80-an yang dilancarkan oleh bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohammad, negara kita banyak bergantung kepada kepakaran daripada negara lain terutamanya dari negara Jepun. Malaysia membeli hampir separuh daripada barangan aksesori kereta keluaran tempatan sebelum dijual. Malah, penghantaran pelajar yang berpotensi ke luar negara untuk berlatih dan menyerap kapakaran yang ada supaya dibawa masuk untuk kegunaan negara.
Walaubagaimanapun, penghantaran mereka tidak berjaya kerana sebahagian daripada mereka sanggup bekerja di luar negara kerana gaji yang ditawarkan lebih lumayan berbanding dengan di Malaysia. Pembelian syarikat automobil gergasi iaitu Syarikat Lotus telah menunjukkan bahawa Malaysia memerlukan kepakaran yang berkenaan untuk kepentingan negara.
Penghasilan enjin daripada Syarikat Lotus di United Kingdom dibawa masuk untuk kegunaan kereta tempatan. Akan tetapi, kereta keluaran tempatan masih tidak mampu bersaing di pasaran dunia walaupun sudah lebih dua puluh tahun menceburi bidang pengeluaran kereta. Selain itu, masalah yang dihadapi ialah tumpuan terhadap sektor pertanian. Di Malaysia, sektor pertanian merupakan sektor utama dalam kegiatan ekonomi Malaysia. Sektor pertanian amat popular semasa tahun 60-70 an kerana sektor ini menyumbangkan hampir 50% daripada hasil pendapatan negara. Barangan mentah yang dikeluarkan oleh Malaysia mendapat pasaran luas di luar negara terutamanya bahan mentah getah yang banyak dieksport ke luar negara seperti Jerman, Amerika Syarikat dan lain-lain lagi. Senario ini menunjukkan bahawa Malaysia merupakan satu negara yang sesuai dengan penanaman pertanian. Tetapi apa yang telah berlaku ialah sektor pertanian tidak mendapat sokongan padu daripada rakyat Malaysia kerana pertanian memakan masa yang lama untuk memberikan hasil. Ini merupakan salah satu faktor para remaja masa kini tidak berminat dengan pekerjaan yang memerlukan kerahan tenaga berat tetapi mereka lebih mengharapkan pulangan yang lumayan melalui pekerjaan yang mudah dilakukan.
Bukan itu sahaja, pelbagai program yang dilaksanakan oleh kerajaan tidak dapat disempurnakan dengan baik kerana kekurangan modal, tenaga pekerja dan juga pengetahuan yang sempurna. Harga pasaran yang tidak menentu juga merupakan salah satu faktor kepada masalah perkembangan Dasar Sains dan Teknologi, ini kerana pengeluaran sumber pertanian tidak memperoleh pulangan yang sepatutnya.
Di Malaysia terutamanya di kampung-kampung, mereka masih lagi menjalankan pertanian secara tradisional iaitu tanpa menggunakan teknologi. Contohnya penanaman padi di Malaysia masih ketinggalan berbanding negara Thailand. Ini kerana negara Thailand telah menggunakan teknologi tinggi dalam pertanian mereka. Akan tetapi hasil penanaman antara dua negara ini menunjukkan perbezaan yang nyata, hasil pengeluaran negara Thailand lebih berkualiti jika dibandingkan dengan hasil pengeluaran pertanian di Malaysia.
Selain itu, kita juga menghadapi masalah kurang galakkan dan intensif teknologi tempatan. Kekurangan peruntukan turut menjadi punca kegagalan dasar sains dan teknologi. Setiap tahun selepas peruntukan belanjawan dilaksanakan, sektor sains dan teknologi tidak mendapat peruntukan yang banyak untuk menampung perbelanjaan yang besar. Kegagalan Syarikat Invent-Q untuk meneruskan perjuangan menyelidik peralatan teknologi merupakan satu contoh di mana kerajaan tidak mampu menampung jumlah perbelanjaan yang tinggi. Kepakaran yang ada dan tidak digunakan dengan sepenuhnya juga menyumbang kepada kegagalan ini. Kebanyakan syarikat tempatan tidak mahu terlibat dalam menyumbangkan modal untuk penyelidikan dalam sains dan teknologi kerana kos yang tinggi. Justeru itu, syarikat tersebut tidak sanggup mengambil risiko jika penyelidikan yang dijalankan menghadapi kegagalan sehingga memberi kerugian kepada mereka.
Masalah yang paling membimbangkan ialah masalah pencemaran alam sekitar terutamanya pencemaran udara, pencemaran air, pembuangan bahan dan sisa berbahaya. Walaupun Dasar Alam Sekitar telah dilaksanakan tetapi masih tidak berjaya menyelesaikan masalah pencemaran kerana manusia lebih mementingkan pulangan dari segi wang dan meninggalkan semangat menjaga kesihatan serta kebersihan dunia kita.

MATLAMAT
Dasar Sains, Teknologi dan Alam Sekitar mempunyai beberapa matlamat. Di antaranya ialah untuk memajukan dan memperluaskan aktiviti kemajuan sains dan teknologi untuk perkembangan negara kita. Ini juga menjamin kemajuan kegiatan ekonomi supaya tidak akan menjejaskan kualiti hidup rakyat dan sumber-sumber asli secara berleluasa. Asas Dasar Sains, Teknologi dan Alam Sekitar dijadikan sebagai alat pembangunan ekonomi, kesejahteraan rakyat, melindungi kedaulatan negara sejak Rancangan Malaysia ke-5 yang berpusatkan Majlis Penyelidikan dan Kemajuan Sains Negara. Matlamat utama dasar ini adalah untuk memelihara dan memulihara alam sekitar daripada segala bentuk pencemaran bumi.



OBJEKTIF
Menggalakkan penggunaan sains dan teknologi sebagai alat untuk pembangunan ekonomi, meningkatkan kedudukan fizikal serta kesejahteraan rakyat, dan untuk melindungi kedaulatan negara.
Meningkatkan keupayaan negara dalam bidang teknologi untuk membantu aktiviti ekonomi dengan cara mewujudkan suasana yang kondusif bagi menggalakkan penciptaan sainstifik dan menaiktaraf infrastruktur dalam bidang sainstifik, pendidikan dan bidang-bidang yang berkaitan.
Memastikan alam sekitar terpelihara dalam jangka masa panjang selari dengan usaha peningkatan pembangunan negara. Kerajaan mengambil langkah penting untuk memelihara dan memulihara alam sekitar untuk meningkatkan penglibatan kerajaan secara bersepadu dalam pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar di peringkat kebangsaan dan antarabangsa.

STRATEGI DAN PELAKSANAAN
Strategi perlaksanaan Dasar Sains, Teknologi dan Alam Sekitar akan menjadi asas kepada keupayaan memajukan satu sektor perindustrian yang dinamik. Antara strategi yang dilaksanakan ialah memindahkan teknologi melalui mekanisme yang berkesan supaya berupaya meningkatkan pengeluaran negara dan menggalakkan program S&T. Selain itu, bilangan tenaga sainstifik atau pekerja mahir tempatan turut ditambah mengikut nisbah yang diperlukan.
Di samping itu, rancangan S&T juga telah diintegrasikan dengan rancangan pembangunan ekonomi negara dan meningkatkan perkhidmatan sainstifik dan berdikari. Malahan, pusat infrastruktur sokongan S&T juga ditubuhkan. Contohnya seperti institusi reka bentuk, perundingan teknik dan maklumat. Selain itu, strategi lain yang turut dilaksanakan bagi menjayakan dasar ini ialah meningkatkan kemahiran pengunaan komputer berlandaskan pendidikan industri dan penyelidikan serta menentukan keberkesanan pusat-pusat kecemerlangan S&T.
Bagi menjayakan strategi-strategi yang telah dirancang, beberapa program telah dilaksanakan antaranya mempelbagaikan pengeluaran tempatan yang berdaya saing dan bermutu tinggi dengan kos serta harga yang berpatutan. Malahan, rangkaian industri juga turut diperluas di dalam dan di luar negara. Manakala melalui program Penyelidikan dan Pembangunan (P&P) pula, pihak PORIM, PRIM dan Universiti Putra Malaysia (UPM) telah meningkatkan pengeluaran hasil pertanian ini. Selain itu, program pembangunan, keselamatan dan kesejahteraan sosial turut dilaksanakan. Bagi merealitikan cara-cara meningkatkan mutu pengeluaran, kajian Pelan Induk Perindustrian (PIP) telah dilaksanakan bersama-sama kementerian perdagangan dan perindustrian. Di samping itu, rancangan pembangunan seperti dasar pembangunan nasional dan dasar pertanian negara telah diintegrasikan.
Strategi pelaksanaan S&T akan menjadi asas kepada keupayaan memajukan satu sektor perindustrian yang dinamik. Strategi yang dilaksanakan antaranya melancarkan Pelan Tindakan bagi Pembangunan Teknologi Perindustrian (PTPTP) susulan daripada Pelan Induk Perindustrian (PIP). Ini adalah program ke arah mengukuhkan keupayaan dan kepakaran sains dan teknologi. Selain itu, S&T memberi penumpuan terhadap Penyelidikan Dalam Bidang-bidang Keutamaan 1987 bagi pengurusan pembangunan sains dan teknologi berpusat dan menjadi tempat pertemuan ahli sains, akademik, industri dan penyelidik sektor awam serta swasta.
Tambahan pula, penyelidik dapat menjalankan kajian dalam bidang pertanian, industri dan perubatan. Peranan Jawatan Kuasa Kabinet mengenai sains dan teknologi memainkan peranan penting dalam menceburi bidang baru seperti teknologi automotif, bioteknologi, telekomunikasi, teknologi maklumat dan lain-lain. Selain itu, dasar ini juga menggalakkan program latihan dan pendidikan sains dan teknologi di peringkat sekolah dan universiti. Di peringkat sekolah, penekanan dalam bidang sains dan teknologi dijalankan dalam bentuk amali untuk memberi kesedaran, galakan dan mempopularkan sains dan teknologi di sekolah. Contohnya, pelajar-pelajar akan terlibat dengan pertandingan mereka cipta yang mampu mencungkil bakat dan potensi mereka seperti mencipta roket.
Strategi pelaksanaan pengurusan alam sekitar terbahagi kepada 5 aspek iaitu sala satunya adalah kualiti udara. Antara strateginya ialah mengurangkan pelepasan asap hitam daripada kenderaan berenjin diesel. Kerajaan menentukan standard pelepasan asap “50 Hartridge Smoke Units” dan menguatkuasa undang-undang berkaitan kesalahan seperti pembakaran sisa secara terbuka, pelepasan efluen serta mencegah pembuangan haram sisa toksik dan berbahaya serta pencemaran laut. Bukan itu sahaja, pemeriksaan pelepasan asap kenderaan diuji dapat mengurangkan kesesakan dan pencemaran terutama di Lembah Klang dan Kuala Lumpur di samping meningkatkan pembangunan pengangkutan LRT lalu mengurangkan kandungan plumbum di udara.
Di samping itu, kualiti sungai juga merupakan salah satu strategi bagi menilai kualiti air sungai mengikut Keperluan Oksigen, Biokimia (BOD), Keperluan Oksigen Kimia, Ammoniakal Nitrigen, Pepejal Terampai dan tahap hidrogen. Penilaian secara berkesan, aktiviti pembangunan tanah tinggi dan pembukaan tanah yang menyebabkan pepejal terampai dan perubahan rupa bentuk sungai. Antara program-program yang membentuk pelaksanaan strategi ini ialah aktiviti kesepakatan JAS dengan Kementerian kesihatan Unit Kesihatan, Unit Udara Polis, Jabatan Keselamatan Pekerja dan Kesihatan.
Peraturan Akta Kualiti Alam Sekeliling (1985) turut diperkenalkan untuk menjayakan penjagaan kualiti sungai. Antara program yang lain ialah pengawasan indeks kualiti air, penilaian dan pemeriksaan pembangunan tanah tinggi dan pembukaan tanah, pengawasan kumbahan domestik, sepuluh tahun pemuliharaan sungai Kelang serta Kempen ‘Cintailah Sungai Kita’.
Manakala strategi-strategi yang dilaksanakan untuk mengawal bahan dan sisa berbahaya ialah mengurangkan jumlah sisa buangan industri, mengawasi kesan eksploitasi air bawah tanah dan meningkatkan kerjasama di antara badan-badan atau jabatan-jabatan termasuk di peringkat antarabangsa. Terdapat program sokongan tambahan iaitu penguatkuasaan, penyediaan peraturan pengamalan dan pembangunan kimia toksik yang selamat serta pelupusan sisa berbahaya yang bersepadu di Bukit Nenas, Negeri Sembilan di samping latihan menentukan kesan negatif racun terhadap tanaman melalui Akta Racun Makhluk Perosak (1974) dan lain-lain.
Tenaga dan alam sekitar menyumbang kepada strategi yang akan menjadikan S&T semakin maju dan mampu bersaing dengan kemajuan dunia luar. Oleh itu, kerajaan cuba untuk meminimumkan kesan pencemaran dan menggalakkan proses dan teknologi yang mesra alam sekitar dengan mengaitkan kecekapan penggunaan tenaga kerja.
Selain itu, tumpahan minyak juga menjadi salah satu strategi kepada dasar ini. Antaranya ialah pengawasan ke atas kejadian tumpahan minyak di Perairan Malaysia. Ia dilaksanakan melalui Pelan Kontigensi Tumpahan Minyak Kebangsaan serta kerjasama serantau menerusi Prosedur Operasi Standard (SOP).

SYOR DAN CADANGAN
Kementerian Sains, Teknologi dan Alam Sekitar perlu memberi penekanan yang fleksibel bagi menangani masalah-masalah yang timbul bagi meningkatkan kemahiran dan taraf hidup rakyat serta meningkatkan keupayaan teknikal. Program kemajuan teknikal perlu diwujudkan bagi memberi tumpuan kepada lepasan sekolah vokasional di Malaysia.
Selain itu, program antara institusi seperti menjalinkan hubungan institusi Malaysia dengan institusi di negara Jepun dan Korea. Cadangan bagi meningkatkan penggunaan sains dan teknologi dengan menggalakkan penglibatan sektor swasta dalam program penyelidikan serta pemindahan teknologi luar perlu diberi penekanan bagi mengatasi permasalahan yang timbul. Sektor swasta perlu diberi pendedahan tentang pentingnya sains dan teknologi kepada negara dan rakyat Malaysia serta keuntungan kepada syarikat itu sendiri.
Kerajaan wajar melancarkan kempen Kesedaran Alam Sekitar di peringkat awal persekolahan di mana pelajar-pelajar perlu didedahkan akan kepentingan alam sekitar. Kempen ini dapat melahirkan generasi masa hadapan yang cintakan alam sekitar. Justeru itu peranan sektor-sektor awam, badan bukan kerajaan (swasta) perlu bersama-sama menggembleng tenaga, sumber dan kepakaran bersesuaian dengan objektif dasar sains teknologi dan alam sekitar ini. Walhal masyakat masa kini ataupun generasi yang ada sekarang ini mengambil enteng terhadap kepentingan menjaga alam sekitar. Pengetahuan yang cetek terhadap alam sekitar menyebabkan masyarakat kini kurangnya akauntabiliti dan integriti terhadap penjagaan alam sekitar. Kerakusan sifat manusia yang terlalu mengejar kemewahan duniawi menyebabkan mereka ini sanggup merosakkan dan memusnahkan hak-hak generasi akan datang.
Walau bagaimanapun teknologi ini bukanlah satu kekangan kepada penjagaan alam sekitar. Hal ini kerana teknologi yang dibangunkan ataupun pengetahuan berkaitan sains dan teknologi adalah suatu inovasi yang sepatutnya melindungi alam sekitar.
Kerajaan boleh mengambil pelbagai langkah untuk mengurangkan pencemaran alam sekitar seperti menguatkuasa, menyediakan pengamalan peraturan dan pembangunan kimia toksik yang selamat dan pelupusan sisa berbahaya. Meningkatkan pembangunan pengangkutan Rel Transit Ringan (LRT) awam untuk mengurangkan pencemaran udara yang disebabkan oleh kenderaan bermotor.

PENILAIAN
Dasar Sains, Teknologi dan Alam Sekitar adalah penting memandangkan kepesatan ekonomi sekarang yang memerlukan persaingan yang hebat di arena antarabangsa. Demi kemajuan Malaysia, negara kita mesti maju secara berdikari tanpa terlalu bergantung kepada negara luar. Oleh itu, kami bersetuju bahawa kita mesti meningkatkan kemahiran atau kepakaran dalam bidang sains dan teknologi untuk terus berdaya saing. Dengan wujudnya dasar tersebut, pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar dapat memberikan kemudahan dalam proses meningkatkan kualiti alam sekitar.
Pelbagai langkah ataupun peranan ini haruslah dilaksanakan secara kolektif oleh semua semua lapisan masyarakat termasuklah badan-badan kerajaan, badan-badan bukan kerajaan, masyarakat dan individu itu sendiri. Sekaligus menjayakan dasar-dasar yang telah dirancang bersesuaian dengan objektif serta matlamat dasar sains, teknologi dan alam sekitar selaras perkembangan atau pembangunan negara untuk mencapai Wawasan 2020. Seruan kerajaan ini haruslah disambut dengan baik oleh semua masyarakat dunia umumnya dan masyarakat Malaysia khususnya.



http://www.box.net/shared/qpvnf09b9v -faizal-

welcome to my blog....

i wrote this blog for my own...but for sharing or comment, i accept it!