Search This Blog

Saturday, December 26, 2009

contoh soalan kajian kes

Soalan no 22. Perniagaan Mesra Berabad adalah sebuah organisasi perniagaan yang mengeluarkan produk makanan dalam tin di Jejawi, Perlis. Perniagaan ini berkembang maju ekoran daripada permintaan para pelanggan yang semakin meningkat. Pemiliknya Encik Rosli bercadang untuk meningkatkan kapasiti pengeluaran. Selaras dengan itu, beliau telah meminta Puan Mazni sebagai Pengurus Sumber Manusia perniagaan berkenaan untuk meneliti analisis kerja dan mengadakan temuduga untukmengambil pekerja baru.

a) Jelaskan lima kepentingan maklumat yang diperolehi daripada analisis kerja kepada Perniagaan Mesra Berabad. (10m)

b) Huraikan langkah-langkah yang terlibat dalam melaksanakan satu temuduga yang efektif. (12m)

c) Terangkan definisi dan objektif utama kawalan inventori dalam proses pengeluaran (3m)

No comments:

Post a Comment